flag eng flag pl

Polski Instytut Eko Energii Sp. z o. o. („PIEE”):
- dysponuje zapleczem naukowo-technicznym,
- tworzy własne rozwiązania
- bada projekty na zlecenie w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Doświadczenie kadry oraz współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi Spółka zamierza wykorzystać do opracowania i komercjalizacji innowacyjnego dodatku do oleju napędowego. PIEE jest na etapie patentowania produktu. W ocenie Zarządu Spółka jest na etapie rozwoju, który potrwa co najmniej kilka lat.

 

Misją PIEE w dążeniu do zdobycia rynku jest wprowadzenie rozwiązań ekologicznych chroniących środowisko i zwiększających komfort życia. Obszarem działalności jest natomiast opracowywanie ekologicznych rozwiązań w obszarze transportu, paliw, urządzeń energetycznych. Działamy na rzecz czystego środowiska, zmniejszania emisji dwutlenku węgla i zapobieganiu efektowi cieplarnianemu. Stawiamy przy tym na innowacje i rozwój. Tworzenie innowacji wymaga wyczucia rynku oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. W związku z tym od samego początku instytut podjął działalność badawczo-rozwojową w kierunku ekologicznych paliw i urządzeń odzyskujących energię. Koncentrujemy się na rozwiązaniach ekologicznych zmniejszających zanieczyszczenie oraz zwiększających sprawność generowanej energii.